Grao-Licencia en Teoloxía Fundamental (Bienio)

 

Primeiro semestre 2016-17

Asignatura H Créd. L Ma Mi Profesor
A salvación cristiá: encontro coa plena identidade humana. 2 3 Del 12-IX al 31-X     D. Francisco García Martínez
A cuestión xacobea 2 3 Del 7-XI al 19-XII     D. Francisco Buide del Real
Os miragres do Evanxeo 2 3   3-4   D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
Revelación e Teoloxía: Martín Lutero e o C. Vaticano II 2 3   1-2   D. Benito Méndez Fernández
Fe, razón e sentido en Newman e Blondel 2 3     3-4 D. Guillermo Juan Morado
A Constitución Dei Verbum 2 3                          1-2 D. Roberto Martínez Díaz

Técnicas de Investigación

(alumnos de 1º)

1 1,5   Martes 20-IX al 15-XI 16.00-18.00h   D. Elisardo Temperán Villaverde
                 

 

Segundo Semestre 2016-17

Asignatura H Créd. L Ma Mi Profesor
Relación entre Teoloxía e Espiritualidade 2 3     1-2 D. Juan Antonio Testón Turiel
A teoloxía fundamental nas escolas teolóxicas 2 3     3-4 D. Guillermo Juan Morado
A teología no século XVI 2 3   1/2   D. Segundo Pérez López
O gnosticismo e formación da teoloxía 2 3 3-4     D. Andrés Fernández Farto
As periferias entre Relixión e Política 2 3 1/2     D. Gonzalo Rodríguez César
O home na perspectiva do Oriente Bíblico 2 3   3-4   D. José A. Castro Lodeiro