I) RELIXIÓN, CULTURA E VALORES (6 créd. / 60 horas)

O feito relixioso    (4 ses.) Prof. D. Andrés Fernández Farto
Iniciación á Biblia e Alianza (4 ses.)    Prof. D. Ricardo Sanjurjo Otero
Manifestación de Deus na creación (4 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez
Identidade da área de relixión    (2 ses.) Prof. D. Miguel de la Mata Merayo
Nova Evanxelización                         (2 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez
A persoa humana                                (4 ses.)    Prof. D. Andrés Fernández Farto

 deca1

 

II) MENSAXE CRISTIANA (6 créd./ 60 horas)

Xesucristo             (5 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez
A Santísima Trinidade        (5 ses.) Prof. D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
A Igrexa                 (5 ses.) Prof. D. Benito Méndez Fernández
Escatoloxía                          (4 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez

 


deca2

 

 

III) IGREXA, SACRAMENTOS E MORAL (6 créd. / 60 horas)

A Igrexa, novo pobo de Deus (4 ses.) Prof. D. Benito Méndez Fernández
María, nai de Deus e nosa (1 ses.) Prof. Dña. Fátima Romar Vázquez
Sacramentos e culto na Igrexa (5 ses.) Prof. Dña. Fátima Romar Vázquez
Moral     (5 ses.) Prof. D. Álvaro Lorenzo Rey
A Misión (2 ses.) Prof. D. Álvaro Lorenzo Rey
O profesorado de Relixión Católica (1 ses.) Prof. D. Álvaro Lorenzo Rey

 deca3

 

IV) PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA DA RELIXIÓN CATÓLICA (6 créditos)

Pedagoxía da Relixión e Ensino Relixioso Escolar (ERE), Prof. D. Miguel de la Mata

De venres 5 outubro ata o 22 febrero de 16:00 a 18:00. Exame o 1 de marzo (o 8 de marzo, venres de Cinza, o centro permanece pechado)