Grado en teoloxía

 

 

 

Primeiro semestre 2017-18

 

 

Curso Asignatura H L M Mi X V Profesor
 
I Hª  Filos. Antig. 4

CURSO

2018-19

D. Xosé Luis Pastoriza Rozas

 

  Lóxica 3 D. Xesús Munín Couso
  Psicoloxía 4 D. Carlos Gómez Iglesias
  Intr. Filosofía 3 D. Andrés Fernández Farto
  Latín I 3

D. José M. López Regueiro

 

  Grego I 3 D. José M. López Regueiro
  Intr. Sagr. Escrit. 4 D. José Antonio Castro Lodeiro
 
II Hª Filos.Moderna 3     1-2   5 D. Xesús Munín Couso
  Antropoloxía Fil. 4   3   3-4 4 D. Andrés Fernández Farto
  Introd. Teoloxía 3       1-2 3 D. Roberto Martínez Díaz
  Metafísica 4 2-3 1-2       D. Xosé Luis Pastoriza Rozas
  Teodicea 3 1       1-2 D. Benito Méndez Fernández
  Socioloxía* 3     3-5     D. Carlos Gómez Iglesias
  Latín II 3 4 4   5   D. José Manuel López Regueiro
  Grego II 3 5 5       D. José Manuel López Regueiro
 
III Patroloxía 4   1   2 2-3 D. Andrés Fernández Farto
  Antropol. Teol. I 3     1-2 1   D. Luis M. García Bernadal
  Proféticos 3 2 3-4       D. José Antonio Castro Lodeiro
  Hª Igrexa Antigua 3 3-4       4 D. Jesús Niño Sánchez-Guisande
  Marioloxía 2       3 1 D. Roberto Martínez Díaz
  Misterio de Deus 4   2 3-4 4   D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
 
IV Eclesiol. Fundam 3

CURSO

2018-19

D. Benito Méndez Fernández
  Bautismo e Conf. 4 D. Andrés Fernández Farto
  Antrop. Teol. Esp 4 D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Dereito Can. I 4 D. Daniel Lorenzo Santos
  Teología Pastoral 4 D. Miguel de la Mata Merayo
  Sacram. Xeral 2 D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
 
V Moral Social 4 3-4       3-4 D. Gonzalo Rodríguez César
 

Matrimonio

 

3   2   3-4   D. Santiago Pérez González
  Escritos Xoánicos 5   3-4 3-4 2   D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Eucaristía 3 1 1     1 D. Elisardo Temperán Villaverde
  Teol. e Hª Espirit. 2 2       2 D. Ricardo Vázquez Freire
  Orden 3     1-2 1   D. Segundo Pérez López
                   

 

1: 9 – 9,50; 2: 9,55 – 10,45; 3: 11,15 – 12,05; 4: 12,10 -13,00; 5: 13,00 – 13,50

 

*Socioloxía impartiuse o ano pasado, os alumnos que a cursaron non deben facela

 

Segundo Semestre 2017-18

 

 

Curso Asignatura H L M Mi X V Profesor
 
I Hª da Filos. Media 3

CURSO

2018-19

D. Xesús Munín Couso
  Introd. Cristianismo 4 D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Filos. Naturaleza 3 D. Emilio José Gil Fernández
  Fenomenoloxía 4

D. Andrés Fernández Farto

 

  Metodoloxía 2 D. Elisardo Temperán Villaverde
  Latín I 3 D. José M. López Regueiro
  Grego I 3 D. José M. López Regueiro
 
II Hª Filos. Contemp. 3     1-3     D. Xosé Luis Pastoriza Rozas
  Pentateuco e Hcos. 3 3 1-2       D. Xosé Antonio Castro Lodeiro
  Teoría Coñecemento 4 2     3-4 3 D. Andrés Fernández Farto
  Ética 4 1 3     1-2 D. Gonzalo Rodríguez César
  Teoloxía Fundam. 4     4-5 1-2   D. Roberto Martínez Díaz
  Latín II 3 4 4     4 D. José M. López Regueiro
  Grego II 4 5 5   5 5

D. José M. López Regueiro

 

 
III Evanxeos Sinópticos 5   2 2-3 1-2   D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Sapienciais e salmos 3 4 3-4       D. José Antonio Castro Lodeiro
  Moral Fund. 4       3-4 3-4 D. Gonzalo Rodríguez César
  Liturxia 4 1 1 1   1 D. Elisardo Temperán Villaverde
  Hª Igrexa (Media) 3 2-3       2 D. Francisco Buide del Real
 
IV Eclesiol. Especial 4

CURSO

2018-19

D. Benito Méndez Fernández
Cristoloxía 5 D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Cartas Apostólicas 5 D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Hª Igrexa Moderna 3 D. Domingo González Lopo
  Tª Moral Persona 4 D. Gonzalo Rodríguez César
  Protección Patrim. 1 D. Mario Cotelo Felípez
 
V Penitencia-Unción 4   1-2   1-2   D. Segundo Pérez López
  Hª Igrexa Contemp. 4     2-3   3-4

D. Francisco Buide del Real

 

  Catequética 4 3-4 3-4       D. Miguel López Varela
  Escatoloxía 3     4 3-4   D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Dereito Canón. II 4 1-2   1   1 D. Daniel Lorenzo Santos

 

1: 9 – 9,50; 2: 9,55 – 10,45; 3: 11,15 – 12,05; 4: 12,10 -13,00; 5: 13,00 – 13,50