Grado en teoloxía

 

Primeiro semestre 2016-17

 

 

Curso Asignatura H L M Mi X V Profesor
 
I Hª  Filos. Antig.

4

1-2 1     3 D. Xosé Luis Pastoriza Rozas
  Lóxica 3     1   1-2 D. Jesús Munín Couso
  Psicoloxía 4     4-5 1-2   D. Carlos Gómez Iglesias
  Intr. Filosofía 3     2-3 3   D. Andrés Fernández Farto
  Latín I 3   4   4 4 D. José M. López Regueiro
  Grego I 3 5 5   5   D. José M. López Regueiro
  Intr. Sagr. Escrit. 4 3-4 2-3       D. José Antonio Castro Lodeiro
 
II Hª Filos.Moderna 3

CURSO

2017-18

D. Carlos Pose Varela
  Antropoloxía Fil. 4 D. Andrés Fernández Farto
  Introd. Teoloxía 3 D. Roberto Martínez Díaz
  Pentat.- Históricos 3 D. José Antonio Castro Lodeiro
  Teodicea 3 D. Benito Méndez Fernández
  Latín II 3 D. José Manuel López Regueiro
  Grego II 3 D. José Manuel López Regueiro
 
III Patroloxía 4

CURSO

2017-18

D. Andrés Fernández Farto
  Antropol. Teol. I 3 D. Luis M. García Bernadal
  Proféticos 3 D. José Antonio Castro Lodeiro
  Hª Igrexa Antigua 3 D. Jesús Niño Sánchez-Guisande
  Marioloxía 2 D. Roberto Martínez Díaz
  Sinópticos 5 D. Ricardo Sanjurjo Otero
 
IV Eclesiol. Fundam 3   3 1-2     D. Benito Méndez Fernández
  Bautismo e Conf. 4 3-4     4-5   D. Andrés Fernández Farto
  Antrop. Teol. Esp 4     3-4 2-3   D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Dereito Can. I 4   1   1 1-2 D. Daniel Lorenzo Santos
  Teología Pastoral 4 1-2 4     4 D. Miguel de la Mata Merayo
  Sacram. Xeral 2   2     3 D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
 
V Moral Social 4       1-2 3-4 D. Gonzalo Rodríguez César
  Matrimonio 3   3-4 4     D. Santiago Pérez González
  Escritos Xoánicos 5 3-4   3 3-4   D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Eucaristía 3 1 1     1 D. Elisardo Temperán Villaverde
  Teol. e Hª Espirit. 2 2       2 D. Ricardo Vázquez Freire
  Orden 3   2 1-2     D. Segundo Pérez López
                   

 

1: 9 – 9,50; 2: 9,55 – 10,45; 3: 11,15 – 12,05; 4: 12,10 -13,00; 5: 13,00 – 13,50

Grao en teoloxía

 

Segundo Semestre 2016-17

 

 

Curso Asignatura H L M Mi X V Profesor
 
I Hª da Filos. Media 3 3 1     1 D. Jesús Munín Couso
  Introd. Cristianismo 4 2 1-2 2   D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Filos. Naturaleza 3     3-5     D. Emilio José Gil Fernández
  Fenomenoloxía 4 2 3     2-3 D. Andrés Fernández Farto
  Socioloxía 3       3-5   D. Carlos Gómez Iglesias
  Metodoloxía 2 1     1   D. Elisardo Temperán Villaverde
  Latín I 3 4 4     4 D. José M. López Regueiro
  Grego I 3 5 5     5 D. José M. López Regueiro
 
II Hª Filos. Contemp. 3

CURSO

2017-18

D. Xosé Luis Pastoriza Rozas
  Metafísica 4 D. Carlos Pose Varela
  Teoría Coñecemento 4 D. Andrés Fernández Farto
  Ética 4 D. Gonzalo Rodríguez César
  Teoloxía Fundam. 4 D. Roberto Martínez Díaz
  Latín II 3 D. José M. López Regueiro
  Grego II 3 D. José M. López Regueiro
 
III Misterio de Deus 4

CURSO

2017-18

D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Sapienciais e salmos 3 D. José Antonio Castro Lodeiro
  Moral Fund. 4 D. Gonzalo Rodríguez César
  Liturxia 4 D. Elisardo Temperán Villaverde
  Hª Igrexa (Media) 3 D. Francisco Buide del Real
 
IV Eclesiol. Especial 4 4 1   1-2   D. Benito Méndez Fernández
Cristoloxía 5 3 2   4 3-4 D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Cartas Apostólicas 5   3-4 3-4 3   D. Ricardo Sanjurjo Otero
  Hª Igrexa Moderna 3 1-2       5 D. Domingo González Lopo
  Tª Moral Persona 4     1-2   1-2 D. Gonzalo Rodríguez César
  Protección Patrim. 1 *Tarde a determinar D. Francisco Castro Allegue
 
V Penitencia-Unción 4 1-2   1-2     D. Segundo Pérez López
  Hª Igrexa Contemp. 4     4 2 2-3 D. Francisco Buide del Real
  Catequética* 4 3-4   3 4   D. Miguel López Varela
  Escatoloxía 3   3-4   3   D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
  Dereito Canón. II 4   1-2   1 1 D. Daniel Lorenzo Santos

1: 9 – 9,50; 2: 9,55 – 10,45; 3: 11,15 – 12,05; 4: 12,10 -13,00; 5: 13,00 – 13,50