Plan Vello: 4 + 1

Grado en Ciencias Relixiosas

                          3º de Grado / primeiro semestre
             13 setembro (martes)        15 setembro (xoves)    
      20 setembro (martes)
19:00 – 20:30

     Didáctica da ERE III

 Prof. Miguel de la Mata Merayo

     Penitencia – Unción

  Prof. Segundo Pérez López

  Sacramento do Matrimonio

   Prof. Santiago Pérez

20:45 – 22:15

   Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

  Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

    Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

     22 setembro (xoves)      27 setembro (martes)      29 setembro (xoves)
19:00 – 20:30

 Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

 Sacramento do Matrimonio

      Prof. Santiago Pérez

      Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

  Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

      Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

     Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

        4 outubro (martes)       6 outubro (xoves)         1 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

  Penitencia – Unción

Prof. Segundo Pérez López

Curso de

Actualización Teolóxica

20:45 – 22:15

 Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

 Orden e Eucaristía

 Prof. Elisardo Temperán

     Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

       13 outubro (xoves)       18 outubro   (martes)        20 outubro (xoves)
19:00 – 20:30

Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Curso de

Actualización Teolóxica

   Orden e Eucaristía

 Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

     Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

 Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

      Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

       25 outubro (martes)      27 outubro (xoves)        3 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

     Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

     Penitencia – Unción

 Prof. Segundo Pérez López

20:45 – 22:15

Sacramento do Matrimonio

     Prof. Santiago Pérez

   Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

  Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

         8 novembro (martes)      10 novembro (xoves)     15 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

     Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Curso de

Actualización Teolóxica

20:45 – 22:15

  Orden e Eucaristía

    Prof. Elisardo Temperán

      Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

        17 novembro (xoves)        22 novembro (martes)       24 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

    Penitencia – Unción

Prof. Segundo Pérez López

Curso de

Actualización Teolóxica

     Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

  Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

          29 novembro (martes)         1 decembro (xoves)       13 decembro (martes)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

    Didáctica da ERE III

Prof. Miguel de la Mata Merayo

 Sacramento do Matrimonio

       Prof. Santiago Pérez

20:45 – 22:15

      Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

     Teoloxía Pastoral

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Teolóxica

Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

        15 decembro (xoves)        20 decembro (martes)        22 decembro (xoves)
19:00 – 20:30

    Penitencia – Unción

Prof. Segundo Pérez López

 Sacramento do Matrimonio

      Prof. Santiago Pérez

  Antropoloxía Teolóxica

  Prof. Alfonso Novo Cid-Fuentes

20:45 – 22:15

   Orden e Eucaristía

Prof. Elisardo Temperán

      Moral da Persoa

Prof. Gonzalo Rodríguez César

        Teoloxía Pastoral

  Prof. Miguel de la Mata Merayo


                          3º de Grado / segundo semestre
      24 xaneiro (martes)     26 xaneiro (xoves)     31 xaneiro (martes)
19:00 – 20:30

        Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

 Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

   Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

   Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

     Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

 Ecumenismo e Conf. Xtianas

     Prof. Roberto Martínez Díaz

     2 febreiro (xoves)    7 febreiro (martes)     9 febreiro (xoves)
19:00 – 20:30

 Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata Merayo

   Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

   Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

20:45 – 22:15

  Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

    Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

    Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

       14 febreiro (martes)      16 febreiro (xoves)     21 febreiro (martes)
19:00 – 20:30

   Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

  Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

       Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

20:45 – 22:15

Ecumenismo e Conf. Xtianas

Prof. Roberto Martínez Díaz

   Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

  Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

       23 febreiro (xoves)      7 marzo (martes)        9 marzo (xoves)
19:00 – 20:30

  Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

 Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata Merayo

  Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

20:45 – 22:15

  Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

    Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

      Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

      14 marzo (martes)      16 marzo (xoves)    21 marzo (martes)
19:00 – 20:30

    Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

   Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

     Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

20:45 – 22:15

  Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

Ecumenismo e Conf. Xtianas

Prof. Roberto Martínez Díaz

     Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

       23 marzo (xoves)      28 marzo (martes)       30 marzo (xoves)
19:00 – 20:30

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

   Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata Merayo

     Hª da Igrexa (M e C)

  Prof. Francisco Buide del Real

20:45 – 22:15

Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

Ecumenismo e Conf. Xtianas

  Prof. Roberto Martínez Díaz

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

  4 abril (martes)     6 abril (xoves)  25 abril (martes)
19:00 – 20:30

  Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

 Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

    Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

 Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

  Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

   Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

      27 abril (xoves)     2 maio (martes)       4 maio (xoves)
19:00 – 20:30

  Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela

   Psicoloxía Evolutiva

 Prof. Miguel de la Mata Merayo

     Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

20:45 – 22:15

Ecumenismo e Conf. Xtianas

Prof. Roberto Martínez Díaz

Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

    Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

        9 maio (martes)     11 maio (xoves)     16 maio (martes)
19:00 – 20:30

 Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

  Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

   Hª da Igrexa (M e C)

Prof. Francisco Buide del Real

Ecumenismo e Conf. Xtianas

Prof. Roberto Martínez Díaz

     Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

       18 maio (xoves)      23 maio (martes)       30 maio (martes)
19:00 – 20:30

 Liturxia

Prof. Elisardo Temperán

Corpus Xoánico

Prof. Ricardo Sanjurjo Otero

   Psicoloxía Evolutiva

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

 Dereito Canónico

Prof. Víctor Suárez Gondar

 Moral Social

Prof. Gonzalo Rodríguez César

    Acción Catequética

Prof. Miguel López Varela