INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELÁN DE CIENCIAS RELIXIOSAS

SÉ DE SANTIAGO

Plan Novo: 3 + 2

Bacharelato en Ciencias Relixiosas

 

1º de Bacharelato / primeiro semestre
  13 setembro (martes) 15 setembro (xoves) 20 setembro (martes)
19:00 – 20:30

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

Filosof. - Fenomen.   Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Pedagoxía Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

  22 setembro (xoves) 27 setembro (martes) 29 setembro (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

Filosof. - Fenomen.   Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

  4 outubro (martes) 6 outubro (xoves) 11 outubro (martes)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

Curso de

Actualización Teolóxica

20:45 – 22:15

Pedagoxía Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

  13 outubro (xoves) 18 outubro   (martes) 20 outubro (xoves)
19:00 – 20:30

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Curso de

Actualización Teolóxica

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Filosof. - Fenomen.   Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Pedagoxía Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

  25 outubro (martes) 27 outubro (xoves) 3 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Filosof. - Fenomen.   Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

  8 novembro (martes) 10 novembro (xoves) 15 novembro (martes)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Curso de

Actualización Teolóxica

20:45 – 22:15

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

  17 novembro (xoves) 22 novembro (martes) 24 novembro (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

Curso de

Actualización Teolóxica

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Pedagoxía Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Filosof. - Fenomen.   Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

  29 novembro (martes) 1 decembro (xoves) 13 decembro (martes)
19:00 – 20:30

Curso de

Actualización Teolóxica

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

Metafísi., Lóxica e Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

  15 decembro (xoves) 20 decembro (martes) 22 decembro (xoves)
19:00 – 20:30

Pedagoxía Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Introduc. Sagrada Escritura

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía I (Antiga e Media)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Filosof. - Fenomen.   Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Teoloxía Fundamental

Prof. Roberto Martínez Díaz

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

 

                                       1º de Bacharelato / segundo semestre
                24 xaneiro (martes)             26 xaneiro (xoves)             31 xaneiro (martes)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

     Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

            2 febreiro (xoves)                  7 febreiro (martes)                 9 febreiro (xoves)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

             14 febreiro (martes)               16 febreiro (xoves)           21 febreiro (martes)
19:00 – 20:30

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

             23 febreiro (xoves)           7 marzo (martes)                 9 marzo (xoves)
19:00 – 20:30

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

                14 marzo (martes)          6 marzo (xoves)            21 marzo (martes)
19:00 – 20:30

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

            23 marzo (xoves)          28 marzo (martes)           30 marzo (xoves)
19:00 – 20:30

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

             4 abril (martes)             6 abril (xoves)            25 abril (martes)
19:00 – 20:30

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

               27 abril (xoves)             2 maio (martes)             4 maio (xoves)
19:00 – 20:30

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

               9 maio (martes)             11 maio (xoves)             16 maio (martes)
19:00 – 20:30

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

             18 maio (xoves)            23 maio (martes)            30 maio (martes)
19:00 – 20:30

Seminario de Metodoloxía

Prof. Carlos Pose Varela

A.T. Libros Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Didáctica da ERE I

Prof. Miguel de la Mata Merayo