Plan Novo: 3 + 2

Bacharelato en Ciencias Relixiosas

 

 

1º de Bacharelato / primeiro semestre
14 setembro (mércores) 19 setembro (luns) 21 setembro (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

26 setembro (luns) 28 setembro (mércores) 3 outubro (luns)
19:00 – 20:30

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

20:45 – 22:15

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

5 outubro (mércores) 10 outubro (luns) 17 outubro (luns)
19:00 – 20:30

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

19 outubro (mércores) 24 outubro (luns) 26 outubro (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

20:45 – 22:15

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

7 novembro (luns) 9 novembro (mércores) 14 novembro (luns)
19:00 – 20:30

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

20:45 – 22:15

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

16 novembro (mércores) 21 novembro (luns) 23 novembro (mércores)
19:00 – 20:30

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

28 novembro (luns) 30 novembro (mércores) 5 decembro (luns)
19:00 – 20:30

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

20:45 – 22:15

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

7 decembro (mércores) 12 decembro (luns) 14 decembro (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

Filosofía e Fenome. Relixión

Prof. Andrés Fernández Farto

Teodicea

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Pedagoxía da Relixión I

Prof. Miguel de la Mata Merayo

19 decembro (luns) 21 decembro (mércores)
19:00 – 20:30

Ética

Prof. Gonzalo Rodríguez César

Hª Filosofía I (A e M)

Prof. Carlos Pose Varela

 
20:45 – 22:15

Introducción Sagra. Escrit.

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Metaf., Lóxica, Tª Coñece.

Prof. Carlos Pose Varela

 


1º de Bacharelato / segundo semestre
23 xaneiro (luns) 25 xaneiro (mércores) 30 xaneiro (luns)
19:00 – 20:30

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

1 febreiro (mércores) 6 febreiro (luns) 8 febreiro (mércores)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

13 febreiro (luns) 15 febreiro (mércores) 20 febreiro (luns)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

22 febreiro (mércores) 6 marzo (luns) 8 marzo (mércores)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

13 marzo (luns) 15 marzo (mércores) 20 marzo (luns)
19:00 – 20:30

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

22 marzo (mércores) 27 marzo (luns) 29 marzo (mércores)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

20:45 – 22:15

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

3 abril (luns) 5 abril (mércores) 24 abril (luns)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

20:45 – 22:15

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

26 abril (mércores) 3 maio (mércores) 8 maio (luns)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

20:45 – 22:15

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

10 maio (mércores) 15 maio (luns) 22 maio (luns)
19:00 – 20:30

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

  24 maio (mércores) 29 maio (luns) 31 maio (mércores)
19:00 – 20:30

Antropoloxía Filosófica

Prof. Andrés Fernández Farto

Teoloxía Fundamental

Prof. Benito Méndez Fernández

Hª Filosofía II (M e C)

Prof. Carlos Pose Varela

20:45 – 22:15

Didáctica de ERE I

Prof. Miguel de la Mata

A.T.: Pentateuco – Históricos

Prof. Xosé A. Castro Lodeiro

Semin. Metodol. e Investig.

Prof. Carlos Pose Varela