I) RELIXIÓN, CULTURA E VALORES (6 créd. / 60 horas)

O feito relixioso    (4 ses.) Prof. D. Andrés Fernández Farto
Iniciación á Biblia e Alianza (4 ses.)    Prof. D. Ricardo Sanjurjo Otero
Manifestación de Deus na creación (4 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez
Identidade da área de relixión    (2 ses.) Prof. D. Miguel de la Mata Merayo
Nova Evanxelización                         (2 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez
A persoa humana                                (4 ses.)    Prof. D. Andrés Fernández Farto

Mércores 20 Setembro 27 Setembro 4 Outubro
19:00-20:30 Identidade área relixión Identidade área relixión Iniciación Biblia e Alianza
20:45-22:15 Nova Evanxelización Nova Evanxelización Feito Relixioso
  11 Outubro 18 Outubro 25 Octubre
19:00-20:30 Iniciación Biblia e Alianza Iniciación Biblia e Alianza Iniciación Biblia e Alianza
20:45-22:15 Feito relixioso Feito relixioso Feito relixioso
  8 Novembro 15 Novembro 22 Novembro
19:00-20:30 A persoa humana A persoa humana A persoa humana
20:45-22:15 Deus na creación Deus na creación Deus na creación
  29 Noviembre 13 Diciembre O 13 de decembro é o prazo máximo de entrega de traballos
19:00-20:30

A persoa humana

EXAME FINAL BLOQUE I
20:45-22:15 Deus na creación COMEZA O BLOQUE II

 

 

II) MENSAXE CRISTIANA (6 créd./ 60 horas)

Xesucristo             (5 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez
A Santísima Trinidade        (5 ses.) Prof. D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
A Igrexa                 (5 ses.) Prof. D. Benito Méndez Fernández
Escatoloxía                          (5 ses.) Prof. D. Oscar Valado Domínguez

 

Mércores 13 Decembro 20 Decembro 10 Xaneiro 2016
19:00-20:30 EXAME FINAL BLOQUE I A Trinidade A Trinidade
20:45-22:15 A Trinidade Xesucristo Xesucristo
  17 Xaneiro 24 Xaneiro 31 Xaneiro
19:00-20:30 A Trinidade A Trinidade A Igrexa
20:45-22:15 Xesucristo Xesucristo Xesucristo
  7 Febreiro 21 Febreiro 28 Febreiro
19:00-20:30 A Igrexa A Igrexa A Igrexa
20:45-22:15 Escatoloxía Escatoloxía Escatoloxía
  7 Marzo 14 Marzo O 14 de marzo é o prazo máximo de entrega de traballos
19:00-20:30 A Igrexa EXAME FINAL BLOQUE II
20:45-22:15 Escatoloxía INICIO BLOQUE III

 

 

III) IGREXA, SACRAMENTOS E MORAL (6 créd. / 60 horas)

A Igrexa, novo pobo de Deus (4 ses.) Prof. D. Benito Méndez Fernández
María, nai de Deus e nosa (1 ses.) Prof. Dña. Fátima Romar Vázquez
Sacramentos e culto na Igrexa (5 ses.) Prof. Dña. Fátima Romar Vázquez
Moral     (5 ses.) Prof. D. Álvaro Lorenzo Rey
A Misión (2 ses.) Prof. D. Álvaro Lorenzo Rey
O profesorado de Relixión Católica (1 ses.) Prof. D. Álvaro Lorenzo Rey

Mércores 14 Marzo 21 Marzo 11 Abril
19:00-20:30 EXAME FINAL BLOQUE II Igrexa Igrexa
20:45-22:15 Os sacramentos Os sacramentos Os sacramentos
  18 Abril 25 Abril 2 Maio
19:00-20:30 Igrexa Igrexa María
20:45-22:15 Os sacramentos Os sacramentos Moral
  9 Maio 16 Maio 23 Maio
19:00-20:30 María Misión Misión
20:45-22:15 Moral Moral Moral
  30 Maio 6 Xuño O 6 de xuño é o prazo máximo de entrega de traballos
19:00-20:30 Profesorado EXAME FINAL BLOQUE III
20:45-22:15 Moral

 

 

IV) PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA DA RELIXIÓN CATÓLICA (6 créditos)

Pedagoxía da Relixión e Ensino Relixioso Escolar (ERE), Prof. D. Miguel de la Mata

De venres 22 setembro ata o 9 febrero de 16:00 a 18:00. Exame o 23 febreiro (o 16 de febreiro, venres de Cinza, o centro permanece pechado)